Aktuella driftsmeddelanden

Registrera bankgirokonto för utbetalningar från Försäkringskassan

17-02-27

Försäkringskassan byter bank den 20 mars från Nordea till Swedbank. På grund av detta kan pengar som betalas ut till plusgirokonton komma att returneras till Försäkringskassan. För att undvika detta behöver ni logga in på tandvårdsportalen och registrera ett bankgiro.
Användarhandledning för tandvårdssystemet sidan 166 visar hur ni gör detta.

------------------------

Förlängt servicefönster

Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen lördag den 18/3 kl. 15.00 och öppnar igen söndag den 19/3 kl. 06.00.
Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.