Socialförsäkringen i siffror

Här hittar du Socialförsäkringen i siffror, som publiceras årligen och kortfattat kommenterar statistik om de ersättningar som betalas ut av Försäkringskassan.
 

2016
Social Insurance in Figures 2016
Socialförsäkringen i siffror 2016

2015
Socialförsäkringen i siffror 2015
Social Insurance in Figures 2015

2014
Socialförsäkringen i siffror 2014 
Social Insurance in Figures 2014

2013
Socialförsäkringen i siffror 2013
Social Insurance in Figures 2013

2012
Socialförsäkringen i siffror 2012
Social Insurance in Figures 2012

2011
Socialförsäkringen i siffror 2011 
Social Insurance in Figures 2011

2010
Socialförsäkringen i siffror 2010
Social Insurance in Figures 2010

2009
Socialförsäkringen i siffror 2009
Social Insurance in Figures 2009

2008
Socialförsäkringen i siffror 2008 
Social Insurance in Figures 2008

2006
Socialförsäkringsboken 2006. På vuxenlivets tröskel (Socialförsäkringsboken 2006) 
Social Insurance in Sweden 2006. Transition to Adulthood (Socialförsäkringsboken 2006) 

2005
Socialförsäkringsboken 2005. Temadel: På gränsen till trygghet (Socialförsäkringsboken 2005)
Social Insurance in Sweden 2005. On the Fringe of Security (Socialförsäkringsboken 2005) 

2004
Socialförsäkringsboken 2004. Kvinnor, män och sjukfrånvaron (Socialförsäkringsboken 2004)
Social Insurance in Sweden 2004. Women, Men and Sickness Absence (Socialförsäkringsboken 2004) 

2003
Socialförsäkringsboken 2003. Statistikdelen (Socialförsäkringsboken 2003) 
Socialförsäkringsboken 2003. Tema: Mamma, pappa, barn - tid och pengar (Socialförsäkringsboken 2003) 

2002
Socialförsäkringsboken 2002 Årets tema: Idé och verklighet i handikappolitiken (Socialförsäkringsboken )
Del 2 Socialförsäkringsboken 2002 Årets tema: Idé och verklighet i handikappolitiken (Socialförsäkringsboken )

2001
Socialförsäkringsboken 2001. Årets tema: Välfärd på äldre dar. Två delar.(Socialförsäkringsboken 2001)
Del 2 Socialförsäkringsboken 2001. Årets tema: Välfärd på äldre dar. Två delar.(Socialförsäkringsboken 2001) Social Insurance in Sweden 2001 (Socialförsäkringsboken 2001)
Del 2 Social Insurance in Sweden 2001 (Socialförsäkringsboken 2001)

2000
Socialförsäkringsboken 2000 (temadel och statistikdel) (Socialförsäkringsboken 2000)
Del 2 Socialförsäkringsboken 2000 (temadel och statistikdel) (Socialförsäkringsboken 2000)
Social insurance in Sweden 2000 (part one and part two) (Socialförsäkringsboken 2000)
Del 2 Social insurance in Sweden 2000 (part one and part two) (Socialförsäkringsboken 2000)

1999
Socialförsäkringsboken 1999 (del ett och två) (Socialförsäkringsboken 1999)
Del 2 Socialförsäkringsboken 1999 (del ett och två) (Socialförsäkringsboken 1999)