Budget och prognos


Budgetunderlag
Här hittar du budgetunderlagen som Försäkringskassan lämnar varje år till regeringen. Budgetunderlaget beskriver förslag till Försäkringskassans finansiering de kommande tre åren. Där beskrivs också de viktigaste framtidsfrågorna. I del 2 finns prognoser för utgifter för de olika ersättningarna.

2017
Budgetunderlag 2018-2020

2016
Budgetunderlag 2017-2019, del 1 (pdf 334 kB, öppnar nytt fönster)
Budgetunderlag 2017-2019, del 2 (pdf 5 000 kB, öppnar nytt fönster)

2015
Budgetunderlag 2016-2018, del 1 (pdf 1 408 kB, öppnar nytt fönster)
Budgetunderlag 2016-2018, del 2 (pdf 3 781 kB, öppnar nytt fönster)

2014
Budgetunderlag 2015-2017, del 1 (pdf 913 kB, öppnar nytt fönster)
Budgetunderlag 2015-2017, del 2 (pdf 2 718 kB, öppnar nytt fönster)

2013
Budgetunderlag 2014-2016, del 1 (pdf 293 kB, öppnar nytt fönster)
Budgetunderlag 2014-2016, del 2 (pdf 2 572 kB, öppnar nytt fönster)

2012
Budgetunderlag 2013-2015, del 1 (pdf 535 kB, öppnar nytt fönster)
Budgetunderlag 2013-2015, del 2 (pdf 2440 kB, öppnar nytt fönster)

2011
Budgetunderlag 2012-2014, del 1 (pdf 254 kB, öppnar nytt fönster)
Budgetunderlag 2012-2014, del 2 (pdf 1 630 kB, öppnar nytt fönster)

2010
Budgetunderlag 2011-2013, del 1 (pdf 326 kB, öppnar nytt fönster)
Budgetunderlag 2011-2013, del 2 (pdf 1 400 kB, öppnar nytt fönster)

2009
Budgetunderlag 2010-2012, del 1 (pdf 453 kB, öppnar nytt fönster)
Budgetunderlag 2010-2012, del 2 (pdf 1 070 kB, öppnar nytt fönster)

2008
Budgetunderlag 2009-2011, del 1 (pdf 478 kB, öppnar nytt fönster)
Budgetunderlag 2009-2011, del 2 (pdf 2 000 kB, öppnar nytt fönster)

2007
Budgetunderlag 2008-2010, del 1 (pdf 613 kB, öppnar nytt fönster)
Budgetunderlag 2008-2010, del 2 (pdf 949 kB, öppnar nytt fönster)

2006
Budgetunderlag 2007-2009, del 1 (pdf 575 kB, öppnar nytt fönster)
Budgetunderlag 2007-2009, del 2 (pdf 1 153 kB, öppnar nytt fönster)

2005
Budgetuppföljning januari-september Textdelen (pdf 819 kB, öppnar nytt fönster)
Budgetuppföljning januari-september Bilaga 1 (pdf 373 kB, öppnar nytt fönster)

Budgetuppföljningar
I budgetuppföljningarna kan du läsa om hur kostnaderna har utvecklat sig under året och eventuella förändringar av prognoserna.

2017
Utgiftsprognos januari 2017

2016
Utgiftsprognos oktober 2016 (korrigerad)
Utgiftsprognos augusti 2016
Utgiftsprognos maj 2016
Utgiftsprognos januari 2016

2015
Utgiftsprognos oktober 2015
Utgiftsprognos juli 2015