Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Statistik om smittbärarpenning

Här hittar du statistik och analys för smittbärarpenning. Smittbärarpenning syftar till att skapa ekonomisk trygghet för personer som har eller antas ha en smittsam sjukdom utan att ha förlorat arbetsförmågan, eller om denne smittar eller misstänks föra smitta vidare utan att vara sjuk.

Statistik

Den senaste statistiken om smittbärarpenning

Antal mottagare, nettodagar och utbetalt belopp för smittbärarpenning efter kön och län, 1997–xls öppnas i nytt fönster

Ansökningar och utbetalningar - månadsuppdateringxls öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

En smittbärare som har eller antas ha en smittsam sjukdom utan att ha förlorat arbetsförmågan, eller om denne smittar eller misstänks föra smitta vidare utan att vara sjuk kan få ersättning från Försäkringskassan i form av smittbärarpenning. En person har rätt till smittbärarpenning om hen måste avstå från arbete på grund av ett beslut enligt smittskyddslagen, livsmedelslagen, om hen ska genomgå en läkarundersökning, hälsokontroll som ska visa om hen är smittad av en allmänfarlig sjukdom eller har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att hen inte får hantera livsmedel.

Ersättning för smittbärarpenningen är knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Under de första 14 dagarna får den försäkrade normalt ersättning för de dagar eller timmar hen skulle arbetat. Från den 15:e dagen beräknas ersättningen i stället per kalenderdag. Det innebär att hen får ersättning för alla dagar i veckan. I vissa fall kan kalenderdagsberäknad smittbärarpenning betalas ut även under de första 14 dagarna.

Eftersom statistiken sträcker sig över lång tid kan den påverkas av olika regeländringar. Du kan läsa mer om regeländringarna i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968–.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968–

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE om de utbetalningar av smittbärarpenning som bokförts under den period som statistiken avser.