Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Statistik om ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Här hittar du statistik och analys som gäller ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare. Ersättningen ska bidra till att arbetsgivare även vågar anställa personer som riskerar att ha hög sjukfrånvaro. Den riktas speciellt till små eller nyetablerade arbetsgivare, för vilka en hög sjukfrånvaro kan vara en kännbar ekonomisk belastning.

Statistik

Den senaste statistiken om ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare, samt arbetsgivarnas rapporterade sjuklönekostnader.

Vanliga frågor

Arbetsgivare vars totala sjuklönekostnad är högst 20 miljoner kan få ersättning. Rätten till ersättning beräknas utifrån de uppgifter som lämnats i arbetsgivar-deklarationen till Skatteverket.

För att ersättningen i första hand ska gå till mindre företag minskar ersättningens storlek när den totala lönekostnaden stiger:

Om arbetsgivarens årliga lönekostnad är… så betalas ersättning ut för den andel av sjuklönekostnaden som överstiger…
0 – 3 miljoner 0,5 procent av lönekostnaden
över 3 men högst 6 miljoner 0,9 procent av lönekostnaden
över 6 men högst 12 miljoner 1,2 procent av lönekostnaden
över 12 men högst 20 miljoner 1,3 procent av lönekostnaden
över 20 miljoner 1,5 procent av lönekostnaden, men högst 250 000 kr

Ersättningen täcker faktiska kostnader för sjuklön dag 1–14 och arbetsgivaravgifter, inklusive allmänna löneavgifter för varje sjuklöneperiod. Om arbetsgivaren har haft kostnader för det allmänna högriskskyddet ingår även det i ersättningen.

Ja, när ersättning för höga sjuklönekostnader infördes 2010 var beräkningsgrunden beroende av den genomsnittliga sjuklönekostnaden för alla företag i Sverige. Från och med 2015 ändrades det till att enbart gälla sjuklöne- och lönekostnaden för den enskilda arbetsgivaren.

Du kan läsa mer om regeländringarna i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE om de utbetalningar som bokförts under den period som statistiken avser.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se