Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Statistik om närståendepenning

Här hittar du statistik och analys för närståendepenning. Närståendepenning syftar till att skapa ekonomisk trygghet för personer som avstår från arbete för att vårda en svårt sjuk person i hemmet, på ett sjukhus eller annan vårdinrättning.

Statistik

Den senaste statistiken om närståendepenning.

Publikationer

Ett urval av publikationer om arbets- och yrkesskadelivräntor.

Färre män än kvinnor vårdar svårt sjuka närstående (Korta analyser 2018:5)

Vanliga frågor

Den som avstår från arbete för att vårda en svårt sjuk kan få närståendepenning. Med svårt sjuk menas att det ska finnas ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Närståendepenning kan betalas ut som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning beroende på i vilken omfattning den närstående avstår från arbete. I regel kan den betalas ut i högst 100 dagar för varje person som vårdas.

Ja, sedan närståendepenningen infördes 1989 har antalet dagar som ersättning kan betalas ut för ökat successivt. Från början var gränsen 30 dagar. 1994 höjdes den till 60 dagar och 2010 till 100 dagar.

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE om de utbetalningar av närståendepenning som bokförts under den period som statistiken avser.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se