Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om arbets- och yrkesskadelivräntor

Här hittar du statistik och analys för arbetsskadelivränta och yrkesskadelivränta. Bägge är ersättningar som syftar till att skapa ekonomisk trygghet för personer som drabbats av en arbetsskada till följd av olycksfall eller skadlig inverkan i arbetet. Yrkesskadelivränta kan bara beviljas för arbetsskador som uppstod före 1977.

Statistik

Den senaste statistiken om arbets- och yrkesskadelivräntor.

Antal mottagare och utbetalt belopp för arbetsskadelivränta, 1999–xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare och utbetalt belopp för yrkesskadelivränta, 1999–xls öppnas i nytt fönster

Antal beslut efter diagnos och skadetyp, 2001

 

Publikationer

Ett urval av publikationer om arbets- och yrkesskadelivräntor.

Vanliga frågor

Den som på grund av en arbetsskada får sin förmåga att skaffa sig inkomst nedsatt med minst 1/15 under minst ett år kan få livränta. Som arbetsskador räknas även skador som uppkommer på väg till eller från arbetet och sjukdomar som beror på arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön.

Du kan läsa mer om arbetsskador i Försäkringskassans informationsblad om arbetsskadeförsäkringen och mer om socialförsäkringens regelverk på Försäkringskassans sida Lagar och regler.

Lagar och regler

Ja. En obligatorisk försäkring för olycksfall i arbetet infördes redan 1918. Men sedan dess har reglerna har vid flera tillfällen förändrats på ett sätt som i hög grad påverkar statistiken och möjligheten att göra jämförelser över tid:

• 1955: En allmän yrkesskadeförsäkring införs

• 1977: Arbetsskadeförsäkringen ersätter yrkesskadeförsäkringen.

• 1993: Kraven för att få livränta skärps. Rätten till arbetsskadesjukpenning upphör i princip, den som är sjukpenningförsäkrad får sjukpenning från sjukförsäkringen.

• 2002: Den strängare bevisregeln mildras. En skada eller sjukdom ska anses ha uppkommit till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan om övervägande skäl talar för det.

Du kan läsa mer om regeländringarna i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information i Försäkringskassans datalager STORE om beslut och utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivränta.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se