Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Äldre statistik om sjukersättning, aktivitetsersättning och bostadstillägg

Här hittar du äldre statistik om sjukersättning, aktivitetsersättning och bostadstillägg som inte längre uppdateras. Observera att det här är arkiverade tabeller där definitioner av mått och dimensioner kan ha ändrats. Därför bör jämförelser med aktuell statistik göras med stor försiktighet. Om du är osäker kan du kontakta statistikenheten.

Sjuk- och aktivitetsersättning

Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå, 2003–

Antal mottagare och utbetalt belopp för aktivitets- och sjukersättning efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå, 2003-

Antal mottagare efter diagnos 2003–

Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter diagnos, 2003–

Antal nybeviljade mottagare efter län, 2003–2016xls öppnas i nytt fönster

Antal nybeviljade mottagare efter åldersgrupp, 2003–2016xls öppnas i nytt fönster

Utbetalt belopp för nybeviljade efter beloppstyp, 2003–2016xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare efter län, 2003–2016xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare efter åldersgrupp, 2003–2016xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare och utbetalt belopp efter beloppstyp, 2003–2016xls öppnas i nytt fönster

Antal i beståndet efter åldersgrupp, län och kommun, 2003–2015

Antal mottagare och utbetalt belopp efter beloppstyp, 2003–2012

Antal nybeviljade mottagare och utbetalt belopp efter beloppstyp, 2003–2012

Antal mottagare av förtidspension och sjukbidrag, 1999–2002

Antal mottagare av förtidspension och sjukbidrag efter ålder och omfattning, 1999–2002

Utbetalt belopp förtidspension och sjukbidrag, 1999–2002

Utgifter för sjukersättning och aktivitetsersättning 1970–2009

Antal mottagare efter kommun, 2006–2011

Antal mottagare efter län, 2007–2011

Antal mottagare jämför län, 2007–2011

Aktivitetsersättning

Antal nybeviljade mottagare efter åldersgrupp, 2003–2016xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare efter åldersgrupp, 2003–2016xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare och utbetalt belopp efter beloppstyp, 2003–2012

Antal nybeviljade mottagare och utbetalt belopp efter beloppstyp, 2003–2012

Sjukersättning

Antal nybeviljade mottagare efter åldersgrupp, 2003–2016xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare efter åldersgrupp, 2003–2016xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare och utbetalt belopp efter beloppstyp, 2003–2012

Antal nybeviljade mottagare och utbetalt belopp efter beloppstyp, 2003–2012

Bostadstillägg

Antal mottagare och utbetalt belopp för bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning efter kön,ålder och typ av bostadstillägg, 2003–

Antal mottagare och utbetalt belopp efter åldersgrupp, 2009–2016xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare efter belopp och förmån, 2009–2016xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare bostadstillägg efter ålder, 1985–2002

Antal mottagare och utbetalt belopp, 2003–2008

Antal mottagare efter ålder, 2003–2008

Utbetalt belopp bostadstillägg, 1999–2002

Antal mottagare bostadsstöd efter ålder och förmån, 1999–2002