Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Verksamhetsuppföljning

Här hittar du de kontrollutredningar som vi har gjort från 2010 och framåt samt årsredovisningarna från 2007 och framåt

Årsredovisning 2019

Fel i Försäkringskassans årsredovisning 2018

I Försäkringskassans årsredovisning 2018 förekommer ett fel gällande antalet personer som lämnat aktivitetsersättningen (s. 109). Det korrekta antalet som lämnat aktivitetsersättningen var 6 848 personer år 2016, 8 606 personer år 2017 och 7 376 personer år 2018. Detta innebär att även uppgifterna i tabell 98 och efterföljande stycke är felaktiga. Av de personer som lämnat aktivitetsersättningen var det 827 personer som började arbeta år 2016, 964 personer år 2017 och 1 026 personer år 2018. Antalet som började studera var 533 personer år 2016, 628 personer år 2017 och 553 personer år 2018. Av dem som lämnade aktivitetsersättningen 2018 var 13 procent arbetssökande.

2018

Årsredovisning 2018

2017

Försäkringskassans årsredovisning 2017

2016

Årsredovisning 2016

2015

Årsredovisning 2015

2014

Årsredovisning 2014

2013

Årsredovisning 2013

2012

Årsredovisning 2012

2011

Årsredovisning 2011

2010

Årsredovisning 2010

2009

Årsredovisning 2009

2008

Årsredovisning 2008

2007

Årsredovisning 2007