Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Socialförsäkringen i siffror

Här hittar du Socialförsäkringen i siffror, som publiceras årligen och kortfattat kommenterar statistik om de ersättningar som betalas ut av Försäkringskassan.

56 sekunder

Filmen visar utgifter för de ersättningar som administrerades av Försäkringskassan under år 2019. Det är i huvudsak ersättningar som betalas ut till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

2020

Socialförsäkringen i siffror 2020

Social Insurance in Figures 2020

2019

Socialförsäkringen i siffror 2019 Rättad tabell sjukpenning år 2018 i socialförsäkringen i siffror 2019


Social Insurance in Figures 2019 Corrected table sickness benefit year 2018 in social insurance in figures 2019

2018

Socialförsäkringen i siffror 2018 Rättad tabell sjukpenning år 2017 i socialförsäkringen i siffror 2018


Social Insurance in Figures 2018 Corrected table sickness benefit year 2017 in social insurance in figures 2018

2017

Socialförsäkringen i siffror 2017 Rättad tabell sjukpenning år 2016 i socialförsäkringen i siffror 2017


Social Insurance in Figures 2017 Corrected table sickness benefit year 2016 in social insurance in figures 2017

2016

Socialförsäkringen i siffror 2016 Rättad tabell sjukpenning år 2015 i socialförsäkringen i siffror 2016


Social Insurance in Figures 2016 Corrected table sickness benefit year 2015 in social insurance in figures 2016

2015

Socialförsäkringen i siffror 2015 Rättad tabell sjukpenning år 2014 i socialförsäkringen i siffror 2015


Social Insurance in Figures 2015 Corrected table sickness benefit year 2014 in social insurance in figures 2015

2014

Socialförsäkringen i siffror 2014 

Social Insurance in Figures 2014

2013

Socialförsäkringen i siffror 2013

Social Insurance in Figures 2013

2012

Socialförsäkringen i siffror 2012

Social Insurance in Figures 2012

2011

Socialförsäkringen i siffror 2011 

Social Insurance in Figures 2011

2010

Socialförsäkringen i siffror 2010

Social Insurance in Figures 2010

2009

Socialförsäkringen i siffror 2009

Social Insurance in Figures 2009

2008

Socialförsäkringen i siffror 2008 

Social Insurance in Figures 2008

2006

Socialförsäkringsboken 2006. På vuxenlivets tröskel (Socialförsäkringsboken 2006) 

Social Insurance in Sweden 2006. Transition to Adulthood (Socialförsäkringsboken 2006) 

2005

Socialförsäkringsboken 2005. Temadel: På gränsen till trygghet (Socialförsäkringsboken 2005)

Social Insurance in Sweden 2005. On the Fringe of Security (Socialförsäkringsboken 2005) 

2004

Socialförsäkringsboken 2004. Kvinnor, män och sjukfrånvaron (Socialförsäkringsboken 2004)

Social Insurance in Sweden 2004. Women, Men and Sickness Absence (Socialförsäkringsboken 2004) 

2003

Socialförsäkringsboken 2003. Statistikdelen (Socialförsäkringsboken 2003) 

Socialförsäkringsboken 2003. Tema: Mamma, pappa, barn - tid och pengar (Socialförsäkringsboken 2003) 

2002

Socialförsäkringsboken 2002 Årets tema: Idé och verklighet i handikappolitiken (Socialförsäkringsboken )

Del 2 Socialförsäkringsboken 2002 Årets tema: Idé och verklighet i handikappolitiken (Socialförsäkringsboken )

2001

Socialförsäkringsboken 2001. Årets tema: Välfärd på äldre dar. Två delar.(Socialförsäkringsboken 2001)

Del 2 Socialförsäkringsboken 2001. Årets tema: Välfärd på äldre dar. Två delar.(Socialförsäkringsboken 2001)

Social Insurance in Sweden 2001 (Socialförsäkringsboken 2001)

Del 2 Social Insurance in Sweden 2001 (Socialförsäkringsboken 2001)

2000

Socialförsäkringsboken 2000 (temadel och statistikdel) (Socialförsäkringsboken 2000)

Del 2 Socialförsäkringsboken 2000 (temadel och statistikdel) (Socialförsäkringsboken 2000)

Social insurance in Sweden 2000 (part one and part two) (Socialförsäkringsboken 2000)

Del 2 Social insurance in Sweden 2000 (part one and part two) (Socialförsäkringsboken 2000)

1999

Socialförsäkringsboken 1999 (del ett och två) (Socialförsäkringsboken 1999)

Del 2 Socialförsäkringsboken 1999 (del ett och två) (Socialförsäkringsboken 1999)