Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Socialförsäkringen i siffror

Här hittar du Socialförsäkringen i siffror, som publiceras årligen och kortfattat kommenterar statistik om de ersättningar som betalas ut av Försäkringskassan.

Filmen visar utgifter för de ersättningar som administrerades av Försäkringskassan under år 2018. Det är i huvudsak ersättningar som betalas ut till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. 56 sekunder

2019

Socialförsäkringen i siffror 2019

Social Insurance in Figures 2019

2018

Socialförsäkringen i siffror 2018

Social Insurance in Figures 2018

2017

Socialförsäkringen i siffror 2017

Social Insurance in Figures 2017

2016

Socialförsäkringen i siffror 2016

Social Insurance in Figures 2016

2015

Socialförsäkringen i siffror 2015

Social Insurance in Figures 2015

2014

Socialförsäkringen i siffror 2014 

Social Insurance in Figures 2014

2013

Socialförsäkringen i siffror 2013

Social Insurance in Figures 2013

2012

Socialförsäkringen i siffror 2012

Social Insurance in Figures 2012

2011

Socialförsäkringen i siffror 2011 

Social Insurance in Figures 2011

2010

Socialförsäkringen i siffror 2010

Social Insurance in Figures 2010

2009

Socialförsäkringen i siffror 2009

Social Insurance in Figures 2009

2008

Socialförsäkringen i siffror 2008 

Social Insurance in Figures 2008

2006

Socialförsäkringsboken 2006. På vuxenlivets tröskel (Socialförsäkringsboken 2006) 

Social Insurance in Sweden 2006. Transition to Adulthood (Socialförsäkringsboken 2006) 

2005

Socialförsäkringsboken 2005. Temadel: På gränsen till trygghet (Socialförsäkringsboken 2005)

Social Insurance in Sweden 2005. On the Fringe of Security (Socialförsäkringsboken 2005) 

2004

Socialförsäkringsboken 2004. Kvinnor, män och sjukfrånvaron (Socialförsäkringsboken 2004)

Social Insurance in Sweden 2004. Women, Men and Sickness Absence (Socialförsäkringsboken 2004) 

2003

Socialförsäkringsboken 2003. Statistikdelen (Socialförsäkringsboken 2003) 

Socialförsäkringsboken 2003. Tema: Mamma, pappa, barn - tid och pengar (Socialförsäkringsboken 2003) 

2002

Socialförsäkringsboken 2002 Årets tema: Idé och verklighet i handikappolitiken (Socialförsäkringsboken )

Del 2 Socialförsäkringsboken 2002 Årets tema: Idé och verklighet i handikappolitiken (Socialförsäkringsboken )

2001

Socialförsäkringsboken 2001. Årets tema: Välfärd på äldre dar. Två delar.(Socialförsäkringsboken 2001)

Del 2 Socialförsäkringsboken 2001. Årets tema: Välfärd på äldre dar. Två delar.(Socialförsäkringsboken 2001)

Social Insurance in Sweden 2001 (Socialförsäkringsboken 2001)

Del 2 Social Insurance in Sweden 2001 (Socialförsäkringsboken 2001)

2000

Socialförsäkringsboken 2000 (temadel och statistikdel) (Socialförsäkringsboken 2000)

Del 2 Socialförsäkringsboken 2000 (temadel och statistikdel) (Socialförsäkringsboken 2000)

Social insurance in Sweden 2000 (part one and part two) (Socialförsäkringsboken 2000)

Del 2 Social insurance in Sweden 2000 (part one and part two) (Socialförsäkringsboken 2000)

1999

Socialförsäkringsboken 1999 (del ett och två) (Socialförsäkringsboken 1999)

Del 2 Socialförsäkringsboken 1999 (del ett och två) (Socialförsäkringsboken 1999)