Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Korta analyser

Korta analyser är en rapportserie från Försäkringskassan som presenterar aktuell statistik och analys i ett kort format.

Socialförsäkringen och coronapandemin

Socialförsäkringen har påverkats till följd av coronapandemin. Flera tillfälliga förändringar har införts, och ersättningar som rör sjukdom och sjukfrånvaro har använts mer än vanligt.

2020

Socialförsäkringen och coronapandemin (Korta analyser 2020:5)

Resan från vårdbidrag till aktivitets- och sjukersättning (Korta analyser 2020:4)

Inkomstutveckling efter barnafödande (Korta analyser 2020:3)

Försäkrad inkomst i socialförsäkringen (Korta analyser 2020:2)

Barnhushållens ekonomi (Korta analyser 2020:1)

2019

Ersättning för att förebygga sjukdom och sjukskrivning (Korta analyser 2019:3)

Webbversion: Ersättning för att förebygga sjukdom och sjukskrivning (Korta analyser 2019:3)

Föräldrapenningdagar som inte används (Korta analyser 2019:2)

Reserverade dagar i föräldraförsäkringen (Korta analyser 2019:1)

2018

Närståendepenning bland kvinnor och män (Korta analyser 2018:5)

Föräldrapenning under barnets första levnadsår (Korta analyser 2018:4)

Sjukfrånvaron inom välfärdstjänsterna (Korta analyser 2018:3)

Assistansersättning (Korta analyser 2018:2)

2017

2016

2015