Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Korta analyser

Korta analyser är en rapportserie från Försäkringskassan som presenterar aktuell statistik och analys i ett kort format.

Många föräldrar har föräldrapenningdagar som brinner inne

De allra flesta dagar med föräldrapenning används innan barnen har nått åldersgränsen för när dagarna inte kan betalas ut, men många föräldrar har dagar kvar som aldrig används.

2019

Många föräldrar har föräldrapenningdagar som brinner inne (Korta analyser 2019:2)

Reserverade dagar ökar pappors uttag av föräldrapenning (Korta analyser 2019:1)

2018

Färre män än kvinnor vårdar svårt sjuka närstående (Korta analyser 2018:5)

Uttaget av föräldrapenning skiljer sig beroende på inkomst (Korta analyser 2018:4)

Lägst sjukfrånvaro i små välfärdsföretag (Korta analyser 2018:3)

Var femte personlig assistent är en nära anhörig (Korta analyser 2018:2)

2017

2016

2015


 

Prenumerera på korta analyser