Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Korta analyser

Text Korta analyser Actions
Loading...

Korta analyser är en rapportserie från Försäkringskassan som presenterar aktuell statistik och analys i ett kort format.

Storlek på arbetsplatsen påverkar sjukfrånvaron mer än driftsform

Sjukfrånvaron är högre inom offentlig än privat sektor vilket förklaras av personalsammansättningen. Vid en analys av sjukfrånvaron hos stora och mindre privata företag framkommer det att stora företag har fler men kortare sjukfall och mindre företag har färre men längre sjukfall.

2018

2017

2016

2015


 

Prenumerera på korta analyser

Relaterade_lankar_mallobjekt Actions
Loading...