Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Korta analyser

Korta analyser är en rapportserie från Försäkringskassan som presenterar aktuell statistik och analys i ett kort format.

Färre män än kvinnor vårdar svårt sjuka närstående

En person som avstår från arbete för att vårda en svårt sjuk person kan få närståendepenning från Försäkringskassan. Det är stora skillnader i hur män och kvinnor tar ut närståendepenning. Drygt 70 procent av de som får ersättningen är kvinnor.

2018

Färre män än kvinnor vårdar svårt sjuka närstående (Korta analyser 2018:5)

Uttaget av föräldrapenning skiljer sig beroende på inkomst (Korta analyser 2018:4)

Lägst sjukfrånvaro i små välfärdsföretag (Korta analyser 2018:3)

Var femte personlig assistent är en nära anhörig (Korta analyser 2018:2)

2017

2016

2015


 

Prenumerera på korta analyser