Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Budget och prognos

Här hittar du budgetunderlagen som Försäkringskassan lämnar varje år till regeringen. Budgetunderlaget beskriver förslag till Försäkringskassans finansiering de kommande tre åren. Där beskrivs också de viktigaste framtidsfrågorna. I del 2 finns prognoser för utgifter för de olika ersättningarna.

2020

Budgetunderlag 2021-2023      

Budgetunderlag 2021–2023 - Komplettering, konsekvenser med anledning av Covid-19

2019

Budgetunderlag 2020-2022

2018

Budgetunderlag 2019-2021

2017

Budgetunderlag 2018-2020

2016

Budgetunderlag 2017-2019, del 1 (pdf 334 kB, öppnar nytt fönster)

Budgetunderlag 2017-2019, del 2 (pdf 5 000 kB, öppnar nytt fönster)

2015

Budgetunderlag 2016-2018, del 1 (pdf 1 408 kB, öppnar nytt fönster)

Budgetunderlag 2016-2018, del 2 (pdf 3 781 kB, öppnar nytt fönster)

2014

Budgetunderlag 2015-2017, del 1 (pdf 913 kB, öppnar nytt fönster)

Budgetunderlag 2015-2017, del 2 (pdf 2 718 kB, öppnar nytt fönster)

2013

Budgetunderlag 2014-2016, del 1 (pdf 293 kB, öppnar nytt fönster)

Budgetunderlag 2014-2016, del 2 (pdf 2 572 kB, öppnar nytt fönster)

2012

Budgetunderlag 2013-2015, del 1 (pdf 535 kB, öppnar nytt fönster)

Budgetunderlag 2013-2015, del 2 (pdf 2440 kB, öppnar nytt fönster)

2011

Budgetunderlag 2012-2014, del 1 (pdf 254 kB, öppnar nytt fönster)

Budgetunderlag 2012-2014, del 2 (pdf 1 630 kB, öppnar nytt fönster)

2010

Budgetunderlag 2011-2013, del 1 (pdf 326 kB, öppnar nytt fönster)

Budgetunderlag 2011-2013, del 2 (pdf 1 400 kB, öppnar nytt fönster)

2009

Budgetunderlag 2010-2012, del 1 (pdf 453 kB, öppnar nytt fönster)

Budgetunderlag 2010-2012, del 2 (pdf 1 070 kB, öppnar nytt fönster)

2008

Budgetunderlag 2009-2011, del 1 (pdf 478 kB, öppnar nytt fönster)

Budgetunderlag 2009-2011, del 2 (pdf 2 000 kB, öppnar nytt fönster)

2007

Budgetunderlag 2008-2010, del 1 (pdf 613 kB, öppnar nytt fönster)

Budgetunderlag 2008-2010, del 2 (pdf 949 kB, öppnar nytt fönster)

2006

Budgetunderlag 2007-2009, del 1 (pdf 575 kB, öppnar nytt fönster)

Budgetunderlag 2007-2009, del 2 (pdf 1 153 kB, öppnar nytt fönster)

2005

Budgetuppföljning januari-september Textdelen (pdf 819 kB, öppnar nytt fönster)

Budgetuppföljning januari-september Bilaga 1 (pdf 373 kB, öppnar nytt fönster)