Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Publikationer

Socialförsäkringen i siffror

Årlig publikation som med statistik och kommentarer beskriver de ersättningar som betalas ut av Försäkringskassan.

Socialförsäkringsrapporter

Publikationsserie som omfattar analys, utvärderingar och fördjupade studier.

Svar på Regeringsuppdrag

Här hittar du de svar på de regeringsuppdrag från år 2008 och framåt som har med statistik och analys att göra.

Budget och prognos

Budgetunderlag och budgetuppföljningar som innehåller finansiering, kostnader och prognoser för Försäkringskassans ersättningar.

Andra publikationer

Här hittar du statistik- och analyspublikationer som inte ingår i någon publikationsserie. Statistikrapporter innehåller statistik och kortare kommentarer om Försäkringskassans ersättningar. Working papers är en typ av artikel som ska kunna skickas till en vetenskaplig tidskrift för bedömning om publicering.

Verksamhetsuppföljning

Här hittar du de kontrollutredningar som vi har gjort från 2010 och framåt samt årsredovisningarna från 2007 och framåt

Korta analyser

Korta analyser är en rapportserie från Försäkringskassan som presenterar aktuell statistik och analys i ett kort format.