Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Statistik om tandvård

Här hittar du statistik och analys som gäller ersättning från det statliga tandvårdsstödet.

Statistik

Den senaste statistiken om tandvård.

Antal mottagare och utbetalt belopp av tandvårdsstöd, 2008–

Antal personer med abonnemangstandvård, 2008–

Antal åtgärder per år och dess medianpriser, 2009–

Andel och antal som fått utbetalning av allmänt tandvårdsbidrag, 2008–

Andel och antal som fått utbetalning av allmänt tandvårdsbidrag fördelat på inkomst 2008–

Andel och antal som fått utbetalning av högkostnadsskydd, 2009–

 

Publikationer

Ett urval av publikationer om tandvård.

Hur kan Försäkringskassan bli bättre på att motverka överutnyttjande och bedrägeri med statligt tandvårdsstöd? Analys och förslag (Socialförsäkringsrapport 2017:10)

Efterfrågan på tandvård: Analyser av prisets och inkomsters betydelse (Working Papers in Social Insurance 2012:1)

Abonnemangstandvård (Socialförsäkringsrapport 2012:2)

Det statliga tandvårdsstödet – en lägesrapport 2012 (Socialförsäkringsrapport 2012:7)

När tänderna får vänta (Socialförsäkringsrapport 2012:10)

Nyttjande av det statliga tandvårdsstöd som infördes 1 juli 2008. Analys utifrån ett demografiskt och socioekonomiskt perspektiv Socialförsäkringsrapport 2011:9

Undersökning av i vilken utsträckning information om det statliga tandvårdsstödet nått befolkningen Socialförsäkringsrapport 2011:10

Det nya tandvårdsstödet från den 1 juli 2008 Socialförsäkringsrapport 2010:11

Prisutvecklingen inom tandvården 2008–2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Socialförsäkringsrapport 2010:13

Vanliga frågor

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Från och med det år du fyller 24, har du rätt till statligt tandvårdsstöd. Det finns till för att ge ekonomiskt stöd till dig som behöver tandvård och som ett skydd mot höga kostnader. Det består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd.

Se följande sida för mer information om tandvårdsstödet.

Tandvårdsstödet

Ja, statistiken kan påverkas. Här visas statistik sen 1:a juli 2008 då lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd började gälla.

• Juli 2008: Det nya tandvårdsstödet med tandvårdsbidrag (ATB) och högkostnadsskydd införs.

• Januari 2013: Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) införs som riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa.

• Januari 2017: Åldersgränsen för fri tandvård höjs till och med 21 år. Det innebär att rätten till statligt tandvårdsstöd höjs till 22 år.

• Juli 2017: Det allmänna tandvårdsbidraget för personer i åldern 65-74 år höjs från 150 till 300 kronor per år. Personer som är 75 år eller äldre får sedan tidigare 300 kronor per år.

• Januari 2018: Åldersgränsen för fri tandvård höjs till och med 22 år. Det innebär att rätten till statligt tandvårdsstöd höjs till 23 år.

• Januari 2019 Åldersgränsen för fri tandvård höjs till och med 23 år. Det innebär att rätten till statligt tandvårdsstöd höjs till 24 år.

Du kan läsa mer om regeländringarna i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på tandvårdsbesök som rapporterats in till Försäkringskassan inom det statliga tandvårdsstödet. Statistiken för samtliga år är baserad på Försäkringskassans datalager STORE.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se

Du kan hitta statistik om tandhälsa på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen hemsida