Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Statistik om tandvård Actions
Loading...

Statistik om tandvård

Vanliga frågor

Alla som är försäkrade i Sverige och har fyllt 22 år har rätt till ersättning från tandvårdsstödet.

Det statliga tandvårdsstödet består dels av ett allmänt tandvårdsbidrag, dels av ett högkostnadsskydd samt ett särskilt tandvårdsstöd. Det allmänna tandvårdsbidraget är främst tänkt att användas för undersökningar och förebyggande tandvård. Bidraget är på 150 kronor per år för personer i åldrarna 30–64 år och 300 kronor per år för åldersgrupperna 22–29 år samt för de som är 65 år eller äldre.

Högkostnadsskyddet innebär att patienten vid större behandlingar inte behöver betala hela kostnaden själv. Det särskilda tandvårdsstödet är till personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar som riskerar att få försämrad tandhälsa. Det särskilda tandvårdsstödet är 600 kronor per halvår.

Ja, statistiken kan påverkas. Här visas statistik sen 1:a juli 2008 då lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd började gälla.

• Juli 2008: Det nya tandvårdsstödet med tandvårdsbidrag (ATB) och högkostnadsskydd införs.

• Januari 2013: Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) införs som riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa.

Du kan läsa mer om regeländringarna i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans tandvårdsregister om de ärenden som beslutas inom två månader från besöksdatumet.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se

Du kan hitta statistik om tandhälsa på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen hemsida