Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program

Här hittar du statistik och analys om de som får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program hos Arbetsförmedlingen. Det är Försäkringskassan som beslutar om rätten till och betalar ut ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program.

Statistik

Den senaste statistiken om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning.

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Antal mottagare och utbetalt belopp efter kön och län, 2010-

Etableringsersättning, inklusive tilläggsförmånerna etableringstillägg och bostadsersättning

Antal mottagare och utbetalt belopp efter län, ålder, födelseland, 2011-


Vanliga frågor

Den som deltar i ett annat arbetsmarknadspolitiskt program än etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen kan få aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Program som berättigar till aktivitetsstöd är till exempel jobb- och utvecklingsgaranti, arbetspraktik och stöd till start av näringsverksamhet.

Personer som är 18–24 år och som deltar i jobbgarantin för ungdomar eller arbetslivsintroduktion får utvecklingsersättning i stället för aktivitetsstöd om de inte uppfyller villkoren för a-kassa.

Den som har en etableringsplan eller deltar i ett etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen kan få etableringsersättning från Försäkringskassan.

Etableringsersättning kan beviljas till nyanlända i åldrarna 20–64 år som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar, kvotflyktingar, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. För att få etableringsersättning ska den nyanlända vara mellan 20 och 65 år och aktivt delta i en etableringsplan eller, sedan den 1 januari 2018, delta i ett etableringsprogram. Ersättningen kan betalas ut i högst två år.

Den som får etableringsersättning kan även ansöka om etableringstillägg eller bostadsersättning. Etableringstillägg kan beviljas till hushåll med barn som inte har fyllt 20 år. Bostadsersättning kan betalas till den som bor ensam i egen bostad.

Innan 1 januari 2018 hade 18–19-åringar som saknar föräldrar i landet möjlighet att få en etableringsplan.

Det har gjorts ett antal regeländringar som påverkar statistiken och möjligheten att göra jämförelser över tid. Exempel på några viktiga regeländringar för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är:

• 1997: Aktivitetsstöd införs.

• 2000: Utbildningsbidrag byter namn till aktivitetsstöd.

• 2007: Friåret avskaffades.

• 2007: Aktivitetsgarantin avskaffas och i stället införs jobb- och utvecklingsgarantin för personer som varit långtidsarbetslösa.

• 2007: Jobbgaranti för ungdomar införs i stället för olika kommunala ungdomsprogram, den så kallade ungdomsgarantin.

• 2010: Arbetslivsintroduktion införs för de personer som blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen, dvs. uppnått den bortre tidsgränsen för sjukförsäkringen.

Det har gjorts ett fåtal regeländringar som påverkar statistiken och möjligheten att göra jämförelser över tid. Några viktiga regeländringar för etableringsersättning är:

• 2010: Arbetsförmedlingen får ett etableringsuppdrag och nyanlända flyktingar, kvotflyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga får en etableringsplan. För deltagandet i programmet kan de beviljas etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning från Försäkringskassan.

• 2018: Det arbetsmarknadspolitiska programmet Etableringsprogrammet ersätter Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Regelverket för etableringsinsatser harmoniseras med regelverket för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. Rättigheten till etableringsplan tas bort och ersätts med anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program. Försäkringskassan tar över handläggningen av etableringsersättningen.

Du kan läsa mer om regeländringarna i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE, om de beslut som fattats om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning under den period som statistiken avser.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se