Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Det här är en ny betasida för statistik och analys. Berätta gärna vad du tycker!

Sjukpenning och rehabiliteringspenning

Ersättningar till den som är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga samt till den som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Statistikdatabasen

Antal mottagare av sjukpenning och rehabiliteringspenning, 1999-

Linjediagram för antal mottagare av sjukpenning och rehabiliteringspenning

Sjukfrånvaron minskar sedan 2016

Efter några år med starkt ökande långtidssjukfrånvaro runt millennieskiftet minskade antalet mottagare av sjukpenning mellan åren 2003 till 2010 för att sedan återigen öka fram till år 2016. Totalt fick 603 146 personer sjukpenning någon gång under år 2018 varav 64 procent var kvinnor och 36 procent var män.