Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Internationell vård

Ersättning för planerad vård utomlands kan svenskt försäkrade personer få för vård i ett annat EU/EES-land och Schweiz.

Internationell vård

Ersättning för planerad vård utomlands kan svenskt försäkrade personer få för vård i ett annat EU/EES-land och Schweiz.

Internationell vård

Ersättning för planerad vård utomlands kan svenskt försäkrade personer få för vård i ett annat EU/EES-land och Schweiz.

Antal mottagare av ersättning för planerad vård utomlands efter vårdland, 2020

Diagram över internationell vård antal mottagare av planerad internationell vård efter vårdland, 2019 som visar att de fem vanligaste vårdländerna som personer åker till för planerad vård var under 2019 våra grannländer Danmark och Finland men även Polen, Spanien, Storbritannien och Tyskland

De vanligaste länderna som personer åker till för planerad vård var under 2020 våra grannländer Danmark och Finland men även Polen, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

Internationell vård

Ersättning för planerad vård utomlands kan svenskt försäkrade personer få för vård i ett annat EU/EES-land och Schweiz.

Relaterade länkar

Kontakt

När publiceras statistiken?