Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området funktionsnedsättning

Vårdbidrag

Vårdbidraget är ett ekonomiskt stöd för föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Den 1 januari 2019 infördes omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som på sikt kommer att ersätta vårdbidraget.

Antal mottagare efter kön, 2003-

Diagram över vårdbidrag – antal mottagare efter kön, 2003- som visar att föräldrar som får vårdbidrag har ökat fram till 2018 för att sedan minska 2019.

Antal föräldrar som får vårdbidrag för barn ökade stadigt fram till år 2018 för att sedan minska under år 2019 då det inte längre var möjligt att ansöka om vårdbidrag. En majoritet av mottagarna av vårdbidrag är kvinnor.

Relaterade länkar

Kontakt

När publiceras statistiken?