Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området funktionsnedsättning

Omvårdnadsbidrag

Omvårdnadsbidrag är ett ekonomiskt stöd för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Antal mottagare efter kön, 2019 06-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext. Sveriges officiella statistik

Sedan införandet av omvårdnadsbidraget har antalet mottagare ökat kraftigt varje månad. Det är betydligt fler kvinnor än män som får omvårdnadsbidrag för sina barn.

Alla publikationer

Publikationer

Relaterade länkar

Omvårdnadsbidrag

Kontakt

När publiceras statistiken?