Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området funktionsnedsättning

Handikappersättning

Handikappersättningen är ett ekonomiskt stöd till personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp av annan person eller har merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Den 1 januari 2019 infördes merkostnadsersättning som på sikt kommer att ersätta handikappersättningen.

Antal mottagare efter kön, december 2003-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext. Sveriges officiella statistik

Antal mottagare av handikappersättning har varit över 60 000 per år mellan åren 2003-2018. År 2019 infördes merkostnadsersättning och sedan dess är det inte längre möjligt att ansöka om handikappersättning, varpå antal mottagare har minskat något.

Relaterade länkar

Handikappersättning

Kontakt

När publiceras statistiken?