Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Äldre statistik om assistansersättning

Här hittar du äldre statistik om assistansersättning som inte längre uppdateras. Observera att det här är arkiverade tabeller där definitioner av mått och dimensioner kan ha ändrats. Därför bör jämförelser med aktuell statistik göras med stor försiktighet. Om du är osäker kan du kontakta statistikenheten.

Antal assistansberättigade och antal timmar efter län och typ av anordnare, 2003–2014

Antal brukare och timmar per vecka, 1994–2012

Antal brukare efter handläggande kontor och personkrets, 1999–2012

Antal brukare efter ålder och personkrets, 1999–2012