Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Statistik inom området funktionsnedsättning

Statistik inom området funktionsnedsättning

Assistansersättning

Assistansersättning är ett ekonomiskt stöd för att täcka kostnaderna för personlig assistans till en person som har en allvarlig funktionsnedsättning.

Antal assistansberättigade efter kön, decembervärdet 1994-

Diagram över assistansersättning – antal assistansberättigade efter kön, 1994- Antal personer med statlig assistansersättning ökade stadigt fram till år 2009 för att sedan stabiliseras i några år. Sedan år 2015 har antal personer med assistansersättning minskat.

Antal personer med statlig assistansersättning ökade stadigt fram till år 2009 för att sedan stabiliseras i några år. Sedan år 2015 har antal personer med assistansersättning minskat vilket framför allt kan förklaras av ett lägre inflöde av personer till försäkringen. Fler män än kvinnor får assistansersättning.

Statistik inom området funktionsnedsättning

Relaterade länkar

Assistansersättning

Kontakt

När publiceras statistiken?

Statistik inom området funktionsnedsättning