Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om vårdbidrag

Vanliga frågor

Vårdbidrag betalas ut till föräldrar som har barn med en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför ett behov av särskild tillsyn och vård under minst sex månader eller att det på grund av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning uppkommer merkostnader. Vårdbidrag kan betalas längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Från och med 1 januari 2019 är det inte möjligt att ansöka om vårdbidrag längre. Föräldrar kan istället ansöka om omvårdnadsbidrag för barnets ökade behov av omvårdnad och tillsyn samt merkostnadsersättning om det finns merkostnader kopplade till barnets funktionsnedsättning.

Vårdbidraget beräknas olika beroende på om det betalas ut för hjälpbehov, för merkostnader eller för en kombination av bägge. Vårdbidrag som betalas ut enbart för hjälpbehov kan betalas ut som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdels förmån. Helt vårdbidrag är 250 procent av prisbasbeloppet per år. Vårdbidrag för enbart merkostnader kan vara 36 eller 62,5 procent av prisbasbeloppet. Den som får vårdbidrag för båda har rätt till en skattefri merkostnadsdel där nivåerna är 36, 53, 62,5 eller 69 procent av prisbasbeloppet. För mer information om aktuella prisbasbelopp, se aktuella belopp.

Aktuella belopp

Statistiken över vårdbidrag påverkas inte i någon större utsträckning av regeländringar. Det beror på att den bara går tillbaka till 2003. Den större regeländringen som ägt rum sedan dess gäller åldersgränsen och innebar att vårdbidraget kan betalas ut till och med juni det år som barnet fyller 19 år.

Du kan läsa mer om regeländringar i Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE och bygger på bokförda utbetalningsdatum.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten@forsakringskassan.se.

statistikenheten@forsakringskassan.se