Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om handikappersättning

Här hittar du statistik och analyser som gäller handikappersättning. Handikappersättningens syfte är att skapa ekonomisk trygghet för personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp av annan person eller har merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning.

Statistik

Den senaste statistiken om handikappersättning.

Antal mottagare och belopp efter ålder, 2003–xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare och belopp efter län, 2003–xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare och belopp, 2003–xls öppnas i nytt fönster

 

Publikationer

Ett urval av publikationer om handikappersättning.

Merkostnader inom vårdbidrag och handikappersättningpdf öppnas i nytt fönster

Handikappersättning. Utveckling av mottagare 2003–2011 Socialförsäkringsrapport 2013:7pdf öppnas i nytt fönster

Merutgifter i handikappersättningen (Analyserar 2005:9)pdf öppnas i nytt fönster

 

Vanliga frågor

Handikappersättning kan betalas ut till den som behöver hjälp eller har merkostnader på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom. För att få ersättning för ett hjälpbehov krävs att man behöver hjälp minst två timmar per dag eller hjälp för att kunna arbeta eller studera. Hjälpbehovet måste också vara i minst ett år.

Ersättningen kan beviljas från och med juli det år då en person fyller 19 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att få ersättningen, men den kan bara beviljas om funktionsnedsättningen eller sjukdomen har uppstått innan 65-årsdagen.

Handikappersättningen kan vara 36, 53 eller 69 procent av prisbasbeloppet per år. För mer information om aktuella prisbasbelopp se aktuella belopp.

Aktuella belopp

Statistiken över handikappersättning påverkas inte i någon större utsträckning av regeländringar. Det beror på att den bara går tillbaka till 2003. 2003 höjdes åldersgränsen för när man kan få handikappersättning. Tidigare fick man handikappersättning från och med juli det år man fyllde 16 år. Nu höjdes gränsen till juli det år man fyllde 19 år. Samtidigt som det blev möjligt att få vårdbidrag till och med juni det år man fyllde 19 år istället för när man fyllde 16 år.

Du kan läsa mer om regeländringar i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE och bygger på bokförda utbetalningsdatum.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten@forsakringskassan.se.

statistikenheten@forsakringskassan.se