Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om bilstöd

Vanliga frågor

Bilstöd kan betalas ut till personer som på grund av en funktionsnedsättning har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer. Även föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan få bilstöd om de behöver bil för att kunna förflytta sig tillsammans med barnet. Svårigheterna ska finnas kvar i minst 9 år.

Man kan få bilstöd för att köpa ett fordon, anpassa fordonet och för att reparera anpassningen. Man kan även få bilstöd för körkortsutbildning.

Reglerna för bilstöd har vid några tillfällen förändrats på ett sätt som kan påverka statistiken i viss utsträckning:

  • 1988 Bilstöd kan normalt beviljas vart sjunde år.
  • 1995 Försäkringskassan får ansvar för bidrag till körkortsutbildning i samband med bilstöd.
  • 2007 Bilstöd kan normalt beviljas vart nionde år.
  • 2017 Tilläggsbidrag infördes. Kraven för att få anpassningsbidrag och anskaffningsbidrag förändrades.
  • 2020 Beloppsnivåerna för tilläggsbidrag A och B höjdes. Reglerna för att få anpassningsbidrag blev mer generösa.

Du kan läsa mer om regeländringar i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE och bygger på det datum då beslut om beviljandet av bilstöd fattades.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se