Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om bilstöd

Vanliga frågor

Bilstöd kan betalas ut till personer som på grund av en funktionsnedsättning har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer. Även föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan få bilstöd om de behöver bil för att kunna förflytta sig tillsammans med barnet. Svårigheterna ska finnas kvar i minst 9 år.

Bilstöd består av flera bidrag. Den som köper en bil kan få grundbidrag och anskaffningsbidrag. Grundbidraget är alltid 60 000 kronor, medan anskaffningsbidraget beräknas utifrån inkomst och kan vara upp till 88 000 kronor. Det finns också anpassningsbidrag för att anpassa bilen utifrån funktionsnedsättningen hos den som får bilstödet. Slutligen går det att få bidrag till körkortsutbildning. Bilstöd kan också betalas ut med lägre belopp till den som köper eller anpassar en motorcykel eller moped.

Reglerna för bilstöd har vid några tillfällen förändrats på ett sätt som kan påverka statistiken i viss utsträckning:

• 1988 Bilstöd kan normalt beviljas vart sjunde år.

• 1995 Försäkringskassan får ansvar för bidrag till körkortsutbildning i samband med bilstöd.

• 2007 Bilstöd kan normalt beviljas vart nionde år.

Du kan läsa mer om regeländringar i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE och bygger på det datum då beslut om beviljandet av bilstöd fattades.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se