Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området funktionsnedsättning

Bilstöd

Bilstöd är ett ekonomiskt stöd till de med varaktig funktionsnedsättning för att köpa eller anpassa ett fordon efter behov.

Antal mottagare efter kön, 1999-

Diagram över bilstöd – antal mottagare efter kön, 1999- som visar att antal mottagare har varierat över tid.

Antal mottagare av bilstöd har varierat över tid. Variationen beror delvis på en regelförändring år 2007 kring hur ofta nytt bilstöd beviljas och på att handläggningsprocessen ändrades år 2017 varefter antalet ansökningar minskade.

Relaterade länkar

Bilstöd

Kontakt

När publiceras statistiken?