Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området funktionsnedsättning

Assistansersättning

Assistansersättning är ett ekonomiskt stöd för att täcka kostnaderna för personlig assistans till en person som har en allvarlig funktionsnedsättning.

Antal assistansberättigade efter kön, decembervärdet 1994-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext. Sveriges officiella statistik

Antal personer med statlig assistansersättning ökade stadigt fram till år 2009 för att sedan stabiliseras i några år. Sedan år 2015 har antal personer med assistansersättning minskat vilket framför allt kan förklaras av ett lägre inflöde av personer till försäkringen. Fler män än kvinnor får assistansersättning.