Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om assistansersättning

Här hittar du statistik och analyser som gäller assistansersättning. Assistansersättning betalas ut för att täcka kostnaderna för personlig assistans till en person som har en allvarlig funktionsnedsättning.

Statistik

Den senaste statistiken om assistansersättning.

Vanliga frågor

Assistansersättning kan betalas ut till den som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver personlig assistans för att klara sin vardag. För att få ersättning från Försäkringskassan måste man behöva assistans i mer än 20 timmar i veckan. Den som klarar sig med färre timmar ska få hjälp från sin kommun.

För att få assistansersättning måste man tillhöra en av tre personkretsar:

• Personkrets 1 omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

• Personkrets 2 omfattar personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

• Personkrets 3 omfattar med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte uppenbart beror på åldrande.

Assistansersättningen kan betalas ut direkt till den som får assistansen, som då är arbetsgivare åt sina assistenter. Den kan också betalas ut till kommunen, till ett privat företag eller till ett kooperativ som utför assistansen. Ersättningen per timme är ett schablonbelopp som fastställs varje år, men det är möjligt att få ett högre belopp efter ansökan. För mer information, se aktuella belopp.

Aktuella belopp

Ja, sedan assistansersättning infördes 1994 har reglerna vid ett par tillfällen ändrats på ett sätt som påverkar statistiken. Från 1997 ersätter kommunerna kostnaderna för de 20 första timmarna per vecka och från 2001 är det möjligt att behålla redan beviljad assistansersättning även efter att man fyllt 65 år.

Du kan läsa mer om regeländringar i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE och bygger på beslutsdatum.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se