Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaviruset – statistik

Här hittar du aktuell statistik från Försäkringskassan om de delar i socialförsäkringen som just nu påverkas mest av coronapandemin. Vi har sammanställt statistik för ersättningarna sjukpenning, ersättning till riskgrupper, smittbärarpenning, ersättning för karens och tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab).

Sidan uppdateras månadsvis för att ge en så aktuell bild som möjligt. Nästa uppdatering är den 15:e oktober. 

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till statistikenheten@forsakringskassan.se

Statistik

Statistiken visar inkomna ansökningar och utbetalningar. Ansökningsstatistiken visar dagen då ansökan kom in till Försäkringskassan, medan utbetalningsstatistiken visar dagen då pengarna betalades ut. Beroende på när i månaden ansökan kommer in och hur snabbt ärendet handläggs kan en utbetalning ske en senare månad än månaden då ansökan kom in. Det är inte säkert att varje ansökan leder till en utbetalning.

Sjukpenning

På grund av eftersläpning finns endast statistik om inkomna ansökningar för sjukpenning.

Inkomna ansökningar – månadsuppdatering

sjukpenning-inkomna ansökningar per vecka

Smittbärarpenning

Ansökningar och utbetalningar - månadsuppdateringxls öppnas i nytt fönster

Smittbärarpenning-inkomna ansökningar per vecka

Smittbärarpenning-utbetalade nettodagar per månad

Ersättning för karens

Det är möjligt att ansöka om ersättning för karens för dagar från och med 11 mars. Ansökningar till Försäkringskassan gick dock att skicka in först den 7 april, och därför kom det in väldigt många ansökningar de första veckorna.

Inkomna ansökningar - månadsuppdateringxls öppnas i nytt fönster

Ersättning för karens - inkomna ansökningar per vecka

Ersättning för karens-dagar per månad

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Inkomna ansökningar och utbetalningar - månadsuppdateringxls öppnas i nytt fönster

Vård av barn-inkomna ansökningar per vecka

Vård av barn-utbetalade nettodagar per månad

Ersättning till riskgrupper

Än så länge finns enbart statistik om ansökningar för ersättning till riskgrupper.

Inkomna ansökningar – månadsuppdatering