Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaviruset – statistik

Här hittar du aktuell statistik från Försäkringskassan om de delar i socialförsäkringen som just nu påverkas mest av coronapandemin. Vi har sammanställt statistik för ersättningarna sjukpenning, ersättning till riskgrupper, smittbärarpenning, ersättning för karens, ersättning för sjuklönekostnader och tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab).

Senaste uppdateringen av statistiken skedde i oktober 2021. För uppdaterade siffror eller andra frågor om statistiken hör av dig till statistikenheten@forsakringskassan.se.

Statistik

Statistiken visar inkomna ansökningar och utbetalningar. Ansökningsstatistiken visar dagen då ansökan kom in till Försäkringskassan, medan utbetalningsstatistiken visar dagen då pengarna betalades ut. Beroende på när i månaden ansökan kommer in och hur snabbt ärendet handläggs kan en utbetalning ske en senare månad än månaden då ansökan kom in. Det är inte säkert att varje ansökan leder till en utbetalning.

Sjukpenning

I den här tabellen finns endast startade sjukfall t.o.m. augusti 2020.

Startade sjukfall efter län, åldersgrupp och diagnos, månadsstatistik 2000–

Uppdaterad statistik finns i vår statistikdatabas.
Statistikdatabas

Statistik per månad för startade sjukfall efter län, åldersgrupp och diagnos från och med 2000

Inkomna ansökningar – månadsuppdatering

sjukpenning-inkomna ansökningar per vecka

Smittbärarpenning

Från 2020-08-24 ingår även den tillfälliga ersättning till den som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19.

Ansökningar och utbetalningar - månadsuppdateringxls öppnas i nytt fönster

Smittbärarpenning-inkomna ansökningar per vecka

Smittbärarpenning-utbetalade nettodagar per månad

Ersättning för karens

Det är möjligt att ansöka om ersättning för karens för dagar från och med 11 mars 2020 till och med 30 september 2021. Ansökningar till Försäkringskassan gick dock att skicka in först den 7 april, och därför kom det in väldigt många ansökningar de första veckorna.

Den 1 december har statistiken för utbetalade dagar med ersättning för karens reviderats. Statistiken redovisas nu på den månad då utbetalningen har skett istället för som tidigare den månad som utbetalningen avsåg. Det medför förändringar framförallt av den statistik som redovisats för den senaste månaden vid tidigare publiceringar.

Ansökningar och utbetalningar - månadsuppdateringxls öppnas i nytt fönster

 

Ersättning för karens - inkomna ansökningar per vecka

Ersättning för karens-dagar per månad

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Ansökningar och utbetalningar - månadsuppdateringxls öppnas i nytt fönster

Vård av barn-inkomna ansökningar per vecka

Vård av barn-utbetalade nettodagar per månad

Ersättning till riskgrupper

Ansökningar och utbetalningar - månadsuppdatering

Ersättning till riskgrupper

Ersättning för sjuklönekostnader

Det är möjligt att få ersättning för sjuklönekostnader för perioden april 2020 – september 2021. Under maj till och med juli 2020 har hela sjuklönekostnaden ersatts, från augusti 2020 till och med september 2021 beräknas ersättningen olika beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

Fattade beslut - månadsuppdatering

Fattade beslut

Graviditetspenning

Coronaviruset har klassats som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittorisker. Den I februari 2021 bedömde Socialstyrelsen att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt om de insjuknar i covid-19.

Inkomna ansökningar per vecka

Graviditetspenning inkomna ansökningar per vecka

Tilläggsbidrag för familjer med bostadsbidrag

Under perioden juli till december 2020 betalades ett tillfälligt tilläggsbidrag ut till barnfamiljer med bostadsbidrag. Tilläggsbidraget sattes till 25 procent av ordinarie bostadsbidrag respektive månad.

Tilläggsbidrag till barnfamiljer med bostadsbidrag

Tandvårdsstöd – Nya ersättningsperioder för högkostnadsskyddet

Personer som hade en pågående ersättningsperiod med högkostnadsskydd den 1 april 2020 har fått en ny ersättningsperiod från den 1 september 2020 på grund av Covid-19.

Nya ersättningsperioder för högkostnadsskyddet

Högkostnadsskydd inom tandvårdsstödet