Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om tillfällig föräldrapenning vid kontaktdagar

Här hittar du statistik och analyser över tillfällig föräldrapenning som betalas ut vid kontaktdagar. Tillfällig föräldrapenning vid kontaktdagar kompenserar inkomstförlust för föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning och behöver avstå från att arbeta för att till exempel delta i en utbildning om barnets funktionsnedsättning eller liknande.

Statistik

Den senaste statistiken om kontaktdagar.

Antal mottagare och dagar efter omfattning, 1989–xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län, 1999–xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder, 1999–xls öppnas i nytt fönster

 

Vanliga frågor

Tillfällig föräldrapenning vid kontaktdagar kan betalas ut till föräldrar till barn under 16 år som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den betalas ut när föräldern avstår från arbete för att

• delta i föräldrautbildning
• vara med vid inskolning
• besöka barnets förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg.

Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut i olika omfattningar, vilket blir aktuellt om föräldern bara behövt avstå från att arbeta en del av dagen. Omfattningen kan förutom hel vara tre fjärdedelar, halv, en fjärdedel eller en åttondel.

Föräldrar har rätt till maximalt 10 kontaktdagar per barn och år.

Tillfällig föräldrapenning är knappt 80 procent av förälderns sjukpenninggrundande inkomst (SGI). För mer information, se Sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Ja, sedan möjligheten att få tillfällig föräldrapenning vid kontaktdagar infördes i januari 1994 har reglerna vid ett par tillfällen ändrats på ett sätt som påverkar hur statistiken ska tolkas. I juli 2001 blev det möjligt även för föräldrar till barn som inte omfattas av LSS att ta en kontaktdag per år. Regeln gällde för barn som var 6–11 år. Redan i juli 2003 togs dock den möjligheten bort.

Du kan läsa mer om regeländringar i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE och bygger på bokförda utbetalningsdatum.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten@forsakringskassan.se.

statistikenheten@forsakringskassan.se