Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption

Här hittar du statistik och analyser över tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption. Ersättningen kompenserar inkomstförlust för föräldrar som avstår från att arbeta vid barns födelse eller adoption.

Statistik

Den senaste statistiken om dagar i samband med barns födelse eller adoption.

Antal mottagare och dagar efter omfattning, 1989–xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län, 1999–xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder, 1999–xls öppnas i nytt fönster

 

Vanliga frågor

Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse kan betalas ut till barnets andra förälder när hen avstår från förvärvsarbete. Under vissa förhållanden kan ersättningen även betalas ut till en annan person. Vid adoption har båda föräldrarna rätt till ersättningen.

Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut i olika omfattningar, vilket blir aktuellt om föräldern bara behövt avstå från att arbeta en del av dagen. Omfattningen kan förutom hel vara tre fjärdedelar, halv, en fjärdedel eller en åttondel.

Tillfällig föräldrapenning i samband med barnets födsel eller adoption kan betalas ut i 10 dagar. Vid adoption får föräldrarna 5 dagar var.

Dagarna måste tas ut inom 60 dagar efter förlossningen eller vid adoption inom 60 dagar från dagen man får barnet i sin vård.

Tillfällig föräldrapenning är knappt 80 procent av förälderns sjukpenninggrundande inkomst (SGI). För mer information, se Sjukpenninggrundande inkomst.

Sjukpenninggrundande inkomst

Ja, reglerna för tillfällig föräldrapenning i samband med födelse eller adoption har vid ett par tillfällen ändrats på ett sätt som påverkar hur statistiken ska tolkas.

• Juli 2001 blev det möjligt även för kvinnor att få tillfällig föräldrapenning i samband med födelse eller adoption. Dessutom infördes möjligheten att i vissa fall betala ut ersättningen till en annan närstående.

• Februari 2003 infördes regeln att tillfällig föräldrapenning till adoptivföräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare fördelas lika om inte föräldrarna eller vårdnadshavarna kommer överens om annat.

Du kan läsa mer om regeländringar i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE och bygger på bokförda utbetalningsdatum.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se