Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om tillfällig föräldrapenning vid dagar i samband med ett barn har avlidit

Här hittar du statistik och analyser över tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn avlidit. Tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn avlidit kompenserar inkomstförlust för föräldrar som avstår från att arbeta tiden efter att ett barn avlidit.

Statistik

Den senaste statistiken om dagar i samband med att ett barn har avlidit.

Antal mottagare, nettodagar och belopp efter län, 2012–xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare, nettodagar och belopp efter ålder, 2012–xls öppnas i nytt fönster

 

Vanliga frågor

Tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn avlidit kan betalas ut till föräldrar med ett avlidet barn.

Föräldrar till barn som avlidit kan få ersättning i 10 dagar för att avstå från förvärvsarbete. Dagarna får tas ut längst till och med 90 dagar efter den dag barnet har avlidit.

Tillfällig föräldrapenning i samband med att barn avlidit kan betalas ut i olika omfattningar, vilket blir aktuellt om föräldern bara avstått från att arbeta en del av dagen. Omfattningen kan förutom hel vara tre fjärdedelar, halv, en fjärdedel eller en åttondel.

Tillfällig föräldrapenning är knappt 80 procent av förälderns sjukpenninggrundande inkomst (SGI). För mer information, se Sjukpenninggrundande inkomst.

Sjukpenninggrundande inkomst

Ja, när ersättningen infördes i januari 2011 kunde den tas ut inom 30 dagar efter dödsfallet. I januari 2014 ändrades detta till inom 90 dagar.

Du kan läsa mer om regeländringar i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE och bygger på bokförda utbetalningsdatum.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se