Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om graviditetspenning

Här hittar du statistik och analyser som gäller graviditetspenning. Graviditetspenningens syfte är att skapa ekonomisk trygghet för den som på grund av graviditeten inte kan eller får arbeta i samma utsträckning som tidigare.

Statistik

Den senaste statistiken om graviditetspenning.

Antal mottagare och nettodagar efter omfattning, 1989–xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare, nettodagar och belopp efter län, 1999–xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare, nettodagar och belopp efter ålder, 1999–xls öppnas i nytt fönster

 

Vanliga frågor

Graviditetspenning kan betalas ut till den som inte får arbeta på grund av att arbetsmiljön medför risker för barnet. Graviditetspenning kan också betalas ut till den som har ett fysiskt ansträngande arbete och nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel på grund av graviditeten.

Graviditetspenning betalas bara ut om arbetsgivaren inte kan erbjuda den gravida omplacering eller andra arbetsuppgifter som går att utföra trots graviditeten.

Graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön som kan skada barnet betalas ut under hela graviditeten. Graviditetspenning vid nedsatt arbetsförmåga kan betalas ut i 50 dagar från och med den 60:e dagen före den beräknade förlossningen.

Graviditetspenning är knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. För mer information, se Sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

När ersättningen infördes 1980 hette den havandeskapspenning. 2011 bytte den namn till graviditetspenning.

Du kan läsa mer om regeländringar i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE och bygger på utbetalningsperioder som bokförts under samma period som utbetalningarna gjordes.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se