Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Statistik om bostadsbidrag

Vanliga frågor

Bostadsbidrag kan betalas ut till barnfamiljer och till unga utan barn med låga inkomster. Med unga menas personer som är 18–28 år. Man kan få bostadsbidrag oavsett om man äger eller hyr sitt boende.

Bostadsbidraget beräknas utifrån inkomst och boendekostnad, boendeyta och hur många personer det finns i hushållet.

Den bidragsgrundande inkomsten används av Försäkringskassan för att beräkna bostadsbidraget. Alla inkomster under ett kalenderår räknas. Inkomsten räknas alltid före skatt.

Den bidragsgrundande bostadskostnaden är den del av bostadskostnaden som man får räkna med när man söker bostadsbidrag. Det finns en övre gräns för den bidragsgrundande bostadskostnaden.

Ja, reglerna för bostadsbidrag har vid flera tillfällen ändrats på ett sätt som påverkar hur statistiken ska tolkas:

  • 1994 övertog staten hela kostnadsansvaret för bostadsbidrag
  • 1996 upphörde rätten till bostadsbidrag för hushåll utan barn där en av de sökande fyllt 29 år. Dessutom införs begränsningar för hur stor bostadsyta man kan få bidrag för.
  • 1998 blev det möjligt för samkönade par att få bostadsbidrag.
  • 2006 blev det möjligt för en förälder som har sitt barn boende hos sig tidvis att få en del av bostadsbidraget.
  • 2018 infördes ett nytt särskild bidrag för de föräldrar som har barn som bor hos dem ungefär halva tiden, så kallat växelvis boende.

Du kan läsa mer om regeländringar i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE.

Uppgifterna som redovisas för en specifik månad, kvartal eller år bygger på sammanställningar av alla beslut som var aktuella under den tidpunkt som statistiken refereras till.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se