Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

rubrik-ingress-arbetsmarknadspolitiska-program

Arbetsmarknadspolitiska program

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning är ekonomiska stöd för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program hos Arbetsförmedlingen.

rubrik-ingress-arbetsmarknadspolitiska-program

Arbetsmarknadspolitiska program

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning är ekonomiska stöd för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program hos Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadspolitiska program

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning är ekonomiska stöd för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program hos Arbetsförmedlingen.

Antal mottagare av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning 2010-

Diagram över Antal mottagare av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning 2010- som visar att antal mottagare av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning har minskat under tidsperioden.

Antal mottagare av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning har varierat under tidsperioden och under slutet av 2020 så ökade antalet mottagare varje månad. Hur många som deltar i arbetsmarknadspolitiska program hänger samman med den ekonomiska konjunkturen. Antal personer som får etableringsersättning beror också på hur många som fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anknytning till dessa och erbjudits ett etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen.

rubrik-ingress-arbetsmarknadspolitiska-program

Arbetsmarknadspolitiska program

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning är ekonomiska stöd för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program hos Arbetsförmedlingen.

Relaterade länkar

Kontakt

När publiceras statistiken?