Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Statistik och analys

Försäkringskassan är en statistikansvarig myndighet inom socialförsäkringsområdet. Här publicerar vi officiell och annan statistik samt olika publikationer till exempel prognoser och socialförsäkringsrapporter.

Statistikdatabas

Här hittar du Försäkringskassans statistik

Statistikdatabas

Ersättningar som påverkas av coronapandemin

Coronaviruset – statistik

Vad, varför och hur

Rapportserien Korta analyser

Aktuell statistik och analys i kort format.

Socialförsäkringen och coronapandemin (Korta analyser 2020:5)

Socialförsäkringens utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP)

Diagram som visar socialförsäkringens utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten mellan åren 1980 och 2019.

Socialförsäkringen i siffror 2021

Socialförsäkringen i siffror

Socialförsäkringen i siffror 2021

59 sekunder

Filmen visar utgifter för de ersättningar som administrerades av Försäkringskassan under år 2020. Det är i huvudsak ersättningar som betalas ut till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning.