Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Sinun oikeus käyttää kansalisia vähemistökieliä

Jos kuulut johonki kansalishiin vähemisthöin sulla on oikeus käyttää sinun kieltä Vakkuutuskassan kontaktissa. Tässä saat tietää mikkä kieleliset oikeuvet sulla on ja mikkä vaatimukset sie saatat panna Vakkuutuskashaan.

Kansaliset vähemistökielet on jiddish, romani (romani chib), saame, suomi ja meänkieli.

Kaikki kansaliset vähemistökielet pittää suojata ja eistää

Laki sannoo ette kansalisia vähemistökieliä pittää suojata ja eistää. Se joka kuuluu kansalisheen vähemisthöön pittää saa oikeuven oppia, kehittää ja käyttää ommaa vähemistökieltä. Vakkuutuskassa pittää kuunela kansalisia vähemistöjä ja ottaa huomihoon heitten tarpheita.

Vakkuutuskassala on velvolisuus informeerata sulle sinun oikeuksista. Riippumatta mitä kansalista vähemistökieltä puhut ja missä asut Ruottissa.

Erikoisen vahvat oikeuvet suomele, meänkielele ja saamele.

Erikoisen vahvat oikeuvet on sillä joka puhhuu suomea, meänkieltä eli saamea ja assuu yhessä hallintoalueen kunnassa.

Sulla joka asut yhessä hallintoalueen kunnassa on oikeus komyniseerata Vakkuutuskassan kans sinun kielelä. Sie piät kans saattaa saa vastauksen puhuttuna ja kirjotettuna samassa kielessä.

Sie joka asut yhessä kunnassa joka ei kuulu hallintoalueesheen piät kans saattaa kontaktata Vakkuutuskassaa suomeksi, meänkielelä eli saamela, jos on henkilökuntaa joka hallittee kieltä.

Riippumatta missä asut sie piät aina saattaa kirjottaa Vakkuutuskashaan suomeks, meänkielelä ja saamela.