Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Meänkieli

Tietoja sulle joka puhut meänkieltä.

Näin se toimii

Sulla häätyy olla e-postiosote käytettävissä ennen kun saatat varata keskustelun. Sie saatat puhua käsittelijän kans taatturin kautta viiteokeskustelussa eli telefoonin kautta.

Kun olet varanu aijan sie saat e-posti-ilmotuksen missä on länkki. Klikkaa länkhiin jonku minuutin ennen kun sinun keskustelu alkaa.

Jos et mene sisäle kohtauksheen e-posti-ilmotuksen länkin kautta met soitama sen eestä sulle sillä numerola mitä olet jättäny.

Kielipalvelun puukkaus

Vieraile kontturia

Meän palvelukontturissa sie saatat saa tietoja kuinka sie ilmotat ja haet, sekä apua käyttää meän e-palveluita.

Löyä sinun lähimäisen kontturin

Sinun oikeus käyttää meänkieltä Vakkuutuskassan kontaktissa

Sie joka kuulut kansalisheen vähemisthöön sulla on oikeus käyttää sinun kieltä Vakkuutuskassan kontaktissa.

Sulle joka puhut vähemistökieltä tietoja meänkielelä oikeuksista ja velvolisuuksista

Sinun oikeuvet ja velvolisuuet Vakkuutuskassan kontaktissa

Tässä sie saatat lukea lissää laista ja määräyksistä jokka jällaavat Vakkuutuskassale, joka on viranomhainen, ja sulle kansalaisena