Remember that...
You have an old web browser. This means that you may not be able to use all functions on the website. We recommend that you upgrade your browser to a new version.
Af soomaali (somaliska) Actions
Loading...

Af soomaali (somaliska)

Macluumaadka iyo adeegyada loogu talagalay kuwa ka hadleynaa Soomaali.

Dalbo ballan telefoon oo af-somali ah

Marka aad ballan telefoon samaysato waxad lahadli doonta gacanyare (handläggare)  kashaqeya xarunta macaamisha oo ku hadlaya afkaaga hooyo, adiga oo samaystay wakhti kugu haboon. Gacanyaruhu (handläggare) wuxuu ku siin doona warbixin la xidhiidha qaabka aad u dalban lahayd wixii kaalmo ah.

Dalbo adeegga luqada

Booqo xafiiska

Xafiisyadayada waxaad ka heli doonta war biximo la xidhidha sida aad dalabkaga u gudbin lahayd iyo weliba in lagaa caawiyo sidaad uga soo dalban lahayd foomkaga boga internetka.

Hel meesha uu ku yaal xafiis adeeg

 

Relaterade lankar somaliska Actions
Loading...
Svensk version för handledare Actions
Loading...