Remember that...
You have an old web browser. This means that you may not be able to use all functions on the website. We recommend that you upgrade your browser to a new version.
Marka aad magangelyo ka codsatid Iswiidhan Actions
Loading...

Marka aad magangelyo ka codsatid Iswiidhan

Text När du har sökt asyl i Sverige somaliska Actions
Loading...

Meeshan waxaad ka akhrisankartaa waxa ey tahay Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) iyo waxyaabaha ku khuseeya marka aad magangelyo ka codsatid Iswiidhan.

Waa maxay Försäkringskassan?

Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) waa xafiis dawladeed oo lacag siiya qoysaska caruur haysata, dadka xanuusanaya/jirran iyo dadka laxaadkoodu dhimanyahay/curyaannada. Lacagtaas waxa lagu magacaabaa kaalmada.

Maxaa aniga xaq u leeyahay inaa ka helo Försäkringskassan?

Intaa adiga sharciga deggenaanshada sugeysid xaq uma lahid iney Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) lacag kuu soo dirto. Laakiin markaa heshid sharciga deggenaanshada waxaa dhicikarta inaad xaq u lahaatid lacagta ay bixiso Försäkringskassan.

Sharciga deggenaanshada Iswiidhan