Remember that...
You have an old web browser. This means that you may not be able to use all functions on the website. We recommend that you upgrade your browser to a new version.
Tumaro hako te vakeren o nacionalna minoritetenge čhiba Actions
Loading...

Tumaro hako te vakeren o nacionalna minoritetenge čhiba

Preperen li ko varesavo nacionalno minoriteto, si li tumen hakko te vakeren pi tumari čhib kana keren kontakto e Agenciasa vašo Socialno Arakhipe. Kate ka akjaren/haljoven save čhibake hakaja si tumen thaj so šaj te roden katari Agencia vašo Socialno Arakhipe.

O nacionalna minoritetenge čhiba si Jaudikani, Romani, Sami, Finlanduni thaj Meankieluni.

Sa o nacionalna minoritetenge čhiba trubul te oven protektirime/garavdine thaj promovirime

O zakono vakerel kaj o nacionalna minoritetenge čhiba trubul te oven protektirime/garavdine thaj promovirime. O dženo kova preperel ko nacionalno minoriteto trubul te ovel hakajenca te sikljol thaj vakerel pe pi minoritetengi čhib. I Agencia vašo Socialno Arakhipe trubul te ašunel e nacionalna minoriteten thaj te lel ano dikhipe lengere trubujimata. I Agencia vašo Socialno Arakhipe si obligaciasa te informiril tu vašo tire hakaja, bi dikhindor ki savi nacionalno minoritetengi čhib vakeren vi kate dživdisaren ani Švedia.

Svensk version för handledare Actions
Loading...