به اطلاعات از سوی صندوق بیمه بزبان فارسی خوش آمدید(Farsi)

 

در این صفحه اطلاعاتی را می توانید بزبان فارسی دریافت کنید، جمع آوری کرده ایم  

شما می توانید اطلاعات در مورد غرامتها و کمک هزینه های مختلف بیمه اجتماعی را مطالعه کرده و در کامپیوتر خود ذخیره کنید. همچنین می توانید در مورد مدت زمان رسیدگی و مطالبی که دانستن آن هنگام درخواست غرامت مهم است نیز اطلاعات دریافت کنید. این اطلاعات در حاشیه سمت چپ وجود دارد.

تماس

 

به مرکز مراجعان 524524-0771 تلفن کنید

اگر بما تلفن کنید می توانید با یک کارمند در مرکز مراجعان صحبت کنید. کارمندان ما بزبانهای سوئدی و انگلیسی تکلم می کنند. شما می توانید پاسخ سوالات همگانی، اطلاعات در مورد پرونده خود، کمک برای تکمیل فُرم و اطلاعات در مورد چگونگی کار خدمات سلف سرویسی ما اطلاع کسب کنید. همچنین می توانید وقت برای ملاقات حضوری با مترجم نیز رزرو کنید.