Bidrag till arbetshjälpmedel

Bidraget beviljas när någon behöver personliga arbetshjälpmedel för att kunna fortsätta arbeta trots en funktionsnedsättning. Det kan också beviljas i rehabiliterande eller förebyggande syfte. Bidraget kan beviljas till anställda, till egna företagare och till arbetsgivare.

Bidrag beviljas däremot inte till sådant som kan betraktas som normal utrustning på arbetsplatsen. Enligt arbetsmiljölagen och föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” är det arbetsgivaren som har det grundläggande ansvaret för att arbetsmiljön är bra och lämpligt utformad. Se även Arbetsmiljöverkets webbplats.

Medicinskt underlag och ansökan

Det finns inget speciellt läkarutlåtande för bidrag till arbetshjälpmedel. Men Försäkringskassan behöver ett medicinskt utlåtande som kan skrivas som ett fritt formulerat intyg med följande innehåll:

  • diagnos
  • funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar
  • prognos
  • tydlig beskrivning av vilka konkreta arbetsuppgifter som patienten har svårt att klara av, gärna med angivande av grad av svårighet. 
  • bedömning om varför hjälpmedlet anses vara ett led i rehabiliteringen


Ansökan måste göras före inköpet eller ombyggnaden på blankett "7545 Ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel”.

Hur stort är bidraget?

Anställda och egenföretagare kan få högst 50 000 kronor i bidrag för personliga hjälpmedel.

En arbetsgivare kan få högst 50 000 kronor i bidrag för anpassning av arbetsplatsen. Arbetsgivaren får själv stå för 10 000 kronor av kostnaden. Av den återstående kostnaden kan hälften beviljas i bidrag.

Den som behöver datorbaserade hjälpmedel kan få ett högre bidrag.

Läs mer

Arbetshjälpmedel - information för arbetsgivare (pdf 96 kB, öppnar nytt fönster)