Särskilda stöd vid funktionsnedsättning

Den som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få

  • handikappersättning
  • vårdbidrag
  • bilstöd
  • assistansersättning.


Det finns också möjlighet att söka bidrag till arbetshjälpmedel.

Kontakt med Försäkringskassan för dig som arbetar i sjukvården. Ring 0771-17 90 00