Sjukskrivning under semester eller utlandsresa

Sjukskrivning under semester

Sjukdom och aktivitetsbegränsningar ska bedömas enligt rehabiliteringskedjan även under en semester. Man ska alltså inte ta särskild hänsyn till hur patienten tänkt tillbringa sin semester.

Deltidssjukskrivning under semester

Den som är halvt sjukskriven kan på grund av avtal tvingas ta ut hela semesterdagar och därför vilja bli helt sjukskriven under semesterperioden. Men sjukskrivningsgraden kan bara höjas om det finns medicinska skäl till detta.

Det finns inget som hindrar att den som är halvt sjukskriven får halv sjukpenning från Försäkringskassan och semesterlön från arbetsgivaren för samma tid.

Sjukskrivning under utlandsresa

Man kan resa utomlands och behålla sin sjukpenning om resan inte hindrar tillfrisknandet eller förvärrar sjukdomen. Detta ska framgå av läkarintyget.

Om  man reser till ett EU/EES-land eller Schweiz behöver du inte göra något. Men om man åker till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz måste man ansöka innan resan för att behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen.