Sjukpenninggrundande inkomst

Vad är sjukpenninggrundande inkomst (SGI)?

Försäkringskassan fastställer den sjukpenninggrundande inkomsten utifrån den beräknade årliga arbetsinkomsten. Den sjukpenninggrundande inkomsten har ett tak. Den kan inte bli högre än 7,5 prisbasbelopp. Det betyder att man inte får ersättning för det man tjänar utöver det beloppet. 

Den lägsta sjukpenninggrundande inkomsten är 24 procent av prisbasbeloppet (10 300 kronor år 2011). Den sjukpenninggrundande inkomsten fastställs av Försäkringskassan utifrån den beräknade årsinkomsten. 

Sjukpenning kan inte betalas ut till den som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst, men ibland kan du behöva skriva ett läkarintyg även om din patient inte kan få någon ersättning från sjukförsäkringen.

Behålla sin sjukpenninggrundande inkomst

När man inte arbetar längre så kan man i vissa situationer ändå få behålla sin tidigare sjukpenninggrundande inkomst, till exempel när man är registrerad och aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 

Den som inte kan få sjukpenning därför att Försäkringskassan har bedömt att det finns en arbetsförmåga, kan få behålla sin sjukpenninggrundande inkomst om han eller hon börjar arbeta igen eller omgående anmäler sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Sjukpenninggrundande inkomst, information för dig som är anställd - faktablad för privatpersoner (pdf 86 kB, öppnar nytt fönster)

Sjukpenninggrundande inkomst, information för dig som studerar, är arbetslös, har sjukersättning eller aktivitetsersättning - faktablad för privatpersoner (pdf 95 kB, öppnar nytt fönster)