Sjuklön och sjukpenning

Sjuklön

Den som är anställd för minst en månad eller har arbetat sammanhängande i 14 dagar hos samma arbetsgivare har rätt till sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 dagarna av en sjukperiod. Den första dagen är en karensdag. Dag 2-14 är sjuklönen 80 procent av lönen.

Är den anställda sjukskriven mer än sju dagar måste hon eller han visa ett läkarintyg för arbetsgivaren. I vissa fall kan arbetsgivaren eller Försäkringskassan begära ett läkarintyg redan från den första sjukdagen. 

Mer information om förstadagsintyg

Läs mer om sjuklön

Om sjuklön - information för privatpersoner

Sjukpenning

Den som är anställd och som är sjuk mer än 14 dagar kan ansöka om sjukpenning från dag 15 i sjukfallet, det vill säga när sjuklöneperioden upphör.

Den som inte har någon arbetsgivare kan få sjukpenning från Försäkringskassan redan från och med dagen efter karensdagen. Det gäller den som är

  • arbetslös,
  • uppdragstagare eller
  • egen företagare.


Det gäller också den som är ledig med föräldrapenning eller graviditetspenning.
 

Om sjukpenning för privatpersoner