Rehabiliteringskedjan

När olika aktörer känner till hur rehabiliteringskedjan fungerar ökar förutsättningarna för att patienten ska få rätt åtgärder i tid. Det underlättar också samarbetet mellan de olika aktörerna i sjukskrivningsprocessen, till exempel läkaren, arbetsgivaren och Försäkringskassan.

Bedömning av arbetsförmågan

Arbetsförmågan bedöms enligt rehabiliteringskedjan, som innebär följande:

  • Under de första 90 dagarna som patienten är sjukskriven kan vi betala sjukpenning om patienten inte kan utföra sitt vanliga arbete eller ett annat tillfälligt arbete hos sin arbetsgivare.
  • Efter 90 dagar kan vi betala sjukpenning om patienten inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.
  • Efter 180 dagar kan patienten få sjukpenning om han eller hon inte kan sådant arbete som är normalt förekommande på  arbetsmarknaden. Men detta gäller inte om Försäkringskassan bedömer att patienten med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos sin arbetsgivare före dag 366. I dessa fall bedöms arbetsförmågan i förhållande till ett arbete hos arbetsgivaren även efter dag 180. Regeln gäller inte heller om det kan anses oskäligt att bedöma patientens arbetsförmåga i förhållande till arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
  • Efter 365 dagar kan patienten bara få sjukpenning om han eller hon inte kan utföra sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Undantag från detta kan göras om det kan anses oskäligt att bedöma patientens arbetsförmåga i förhållande till sådant arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden.


Rehabiliteringskedjan gäller fullt ut bara för den som har en anställning.

Egna företagares arbetsförmåga bedöms i förhållande till de vanliga arbetsuppgifterna fram till och med dag 180. Sedan bedöms arbetsförmågan i förhållande till sådant arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden.

För arbetslösa bedöms arbetsförmågan i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden redan från första dagen i sjukperioden.

Informationen i intygen

De olika bedömningsgrunderna i rehabiliteringskedjan ställer olika krav på informationen i intygen. Efter den 180:e dagen i rehabiliteringskedjan kan vi därför behöva ställa kompletterande frågor för att kunna bedöma arbetsförmågan i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden.