Karensdag och förstadagsintyg

Karensdag

Den första dagen då man behöver avstå från arbete eller inte kan vara arbetssökande på grund av sjukdom är en karensdag. Det innebär att man inte får någon ersättning den dagen. 

För den som är anställd betalar arbetsgivaren ingen sjuklön och för den som är egen företagare eller arbetssökande betalar Försäkringskassan ingen sjukpenning.

Om man återgår i arbete och sedan blir sjuk igen inom fem dagar blir det ingen ny karensdag.

Den som har återkommande och många sjukfall kan ansöka om särskilt högriskskydd och då blir det ingen karensdag.

Förstadagsintyg

En arbetsgivare har rätt att begära läkarintyg från första sjukdagen i rehabiliterings- eller kontrollsyfte.

Ibland behöver du skriva ett läkarintyg redan från första sjukdagen och då tydligt beskriva hur en patients sjukdom påverkar hans eller hennes förmåga att arbeta.

Läs mer

Sjuk ofta eller länge - information för arbetsgivare